Viktige datoar

Foreldremøte
Det vert skuleforeldremøte for småtrinnet tysdag 5. september og for mellomtrinnet onsdag 6. september.
Begge dagane startar klokka 18.30 i gymsalen. Når møtet i gymsalen er ferdig, vert det klasseforeldremøte på klasseromma. (Dei som har born på  småtrinnet og på mellomtrinnet, treng berre møte på skuleforeldremøtet i gymsalen tysdag.)

 

Planleggingsdag 11. september
Fjell kommune har lagt ut skulerute for skuleåret 2017-2018. Ågotnes skule skal nyttast som vallokale, og difor vert planleggingsdagen 22. september, flytta til valdagen 11. september etter ønske frå valnemnda.

Comments are closed.