Velkomen til skulestart torsdag 16. august 2018!

Første skuledag etter sommarferien er torsdag 16. august:

1. klasse møter ved flaggstanga i aust kl. 09.00.
Skuledagen varar til kl. 12.00.
Elevar som har plass på SFO, får då byrje på SFO. Dei andre går heim.

2.-7. klasse møter på handballbana/fotballbana i vest kl. 08.30.
Skuledagen for 2.-4. klasse varar til kl. 13.15, medan skuledagen for 5.-7. klasse varar til kl. 14.00.

Det vert skuleforeldremøte i gymsalen med påfølgjande klasseforeldremøte på klasseromma:
1.-4. klasse – tysdag 28.08.2018 kl. 18.00
5.-7. klasse – onsdag 29.08.2018 kl. 18.00
Meir info kjem.

Venleg helsing administrasjonen

Comments are closed.