Trygg opning

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen.

Mei om tilbodet finn de i lenka: Oppstart_barnehage_skule_etter_koronafri

Comments are closed.