TL-kick off

I dag har heile skulen vore samla i gymsalen for å markere starten på TL-våren. Vi har dansa trivselsdansen og dei nye trivselsleiarane er presentert.

TL

Comments are closed.