Til 7. trinn: Info frå Tranevågen ungdomsskule

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn:

Tranevågen ungdomsskule har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt å vite:

Tysdag 13.03.18:
– kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar

Tysdag 05.06.18:
– kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for nye 8.trinnselevar på Tranevågen ungdomsskule
– 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinn

Tranevågen ungdomsskule kjem til å sende ut invitasjon til foreldremøte og besøksdag når det nærmar seg.

Magne Abelsen
Avdelingsleiar mellomtrinnet

Comments are closed.