Straumemila 2019

Sotra Sportsklubb og Vestnytt inviterar alle barneskulane tilknytta Nye Øygarden kommune til ein gratis og uhøgtidleg konkurranse blant 1.-4.klassingane i samband med Straumemila 19.mai – sjå infoskriv: Straumemila 2019

Føremålet med konkurransen er å motivere til auka aktivitet.

Vi oppmoder elevane våre om å delta her:)

Comments are closed.