Søknad om permisjon frå undervisning.

«Ny» kommune, nye rutiner. Dersom ein vil søkja elevar fri frå skulen må ein gå inn på sida til Øygarden kommune. Deretter vel ein fanen «Barnehage, skule og familie», deretter  «skule», så «søk om permisjon». der ligg søknadskjema.

oygarden.kommune.no – søk om permisjon

Comments are closed.