«Snuhammaren»

Om morgonen,før skulestart, er det hektisk aktivitet i «snuhammaren» ved skulen. Mange elevar kjem til fots, andre vert køyrt. Vi vonar dei som køyrer er observante, både med omsyn til dei gåande og med parkering og avlevering av barn. Mange barn er uføreseielege i trafikken,difor oppmodar vi alle til å ta omsyn til dette, slik at farlege situasjonar ikkje oppstår.

Comments are closed.