Spespedteam

Medlemmar skuleåret 2016/2017

Leiar: Bodil Sletten Larsen
Eigil Nødtvedt
Tore Foldnes
Åse Hellevik Samuelsson

Arbeidsoppgåver

  • Kartlegging i høve fagvanskar, sosiale vanskar og åtferdsvanskar
  • Kartlegging av klassemiljø
  • Kontakt med PPT, BUP og andre eksterne samarbeidspartnarar
  • Rettleiing både på elevnivå og klassenivå
  • Organisering og koordinering av det spesialpedagogiske tilbodet på skulen