Spespedteam

Medlemmar skuleåret 2018/2019

Leiar: Elisabeth Heigen Nygaard
Kate Anita Kobbeltvedt
Aina Kolstad
Eva Linn Kobbeltvedt

Arbeidsoppgåver

  • Kartlegging i høve fagvanskar, sosiale vanskar og åtferdsvanskar
  • Kartlegging av klassemiljø
  • Kontakt med PPT, BUP og andre eksterne samarbeidspartnarar
  • Rettleiing både på elevnivå og klassenivå
  • Organisering og koordinering av det spesialpedagogiske tilbodet på skulen