Skulehelsetenesta

Helsesykepleier

Anne Marie Solsvik
Epost: anne.solsvik@fjell.kommune.no
Telefon
Mobil: 91645604
Ågotnes skule: 55097807
Ågotnes helsestasjon: 55096990
Treffetid: Mandag, Tirsdag, Fredag

Plan for Helsesykepleier ved Ågotnes2019

Faste oppgåver i skulehelsetenesta:

1. klasse: Være med i nokre Zippy-timer. 6-åringar får tilbod om skolestartundersøking.

2. klasse: Tilbod om vaksine ( Tetravac) Utføres på skulen.

3. klasse: Tilbod om å ta høgde og vekt.

4. klasse: Kostundervisning i klasse.

5. klasse: Pubertetsundervisning jenter i gruppe. Undervisning om Psykisk helse i klasse.

6. klasse: Tilbod om MMR vaksine. Pubertetsundervisning til gutar.

7. klasse: Tilbod om HPV vaksine ( 2 doser)
Undervisning om ANT i klassen av skulelege.

 

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetenesta:

Samtalar og oppfølging med barn og føresette om t.d. overvekt, kosthald, eteforstyrring, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege kjensle (følelser), mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald og atferdsvansker.

Syn-/ hørsel – undersøking på forespurnad.
Grupper saman med samarbeidspartnare.
Anna undervisning om helsetema i klassane.

 

Tverrfagleg samarbeid:

Skulehelsetenesta kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglege møte.
Den kan og sørge for tilvising vidare til bl.a. fastlegePP-tenestaergoterapeutfysioterapeut,  Tisse-skolen tannhelsetenesta, NAV kommunale tenester, psykisk helsevern, barnevern og familievernkontoret

 

Skulelege

Inger Lande Danielsen

Skulelegen er ikkje på skulen fast. Ho kan kontaktast vie helsesykepleier. Ho deltek i undervisning til elevane.

Meir informasjon om skulehelsetenesta finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.

 

Med venleg helsing

Anne Marie Solsvik
-Helsesykepleier-
Ågotnes helsestasjon/ Ågotnes Skule
Tlf. 55096990 / 91645604
e-post :  anne.solsvik@Fjell.kommune.no