Skulehelsetenesta

Helsesøster

Anne Marie Solsvik
Epost: anne.solsvik@fjell.kommune.no
Telefon
Mobil: 91645604
Ågotnes skule: 55097807
Ågotnes helsestasjon: 55096990
Treffetid: Mandag, Tirsdag, Fredag

PLAN FOR Helsesøster Ågotnes skule haust 2018

Faste oppgåver i skulehelsetenesta:

1. klasse: Være med i 1-2 Zippy timer. 6 åringer får tilbud om skolestartundersøkelse

2. klasse: Tilbod om vaksine ( Tetravac) Utføres på skulen.

3. klasse: Tilbod om å ta høgde og vekt

4. klasse: Kostundervisning i klasse

5. klasse: Pubertetsundervisning jenter i gruppe. Undervisning om Psykisk helse i klasse

6. klasse: Tilbod om MMR vaksine. Pubertetsundervisning til gutter

7. klasse: Tilbod om HPV vaksine for jenter  ( 2 doser)
F.o.m haust 2018 vert tilbod gitt til gutar også

Undervisning om ANT i klassen av skulelege.

 

Andre oppgåver som er aktuelle i skulehelsetenesten:

Samtalar og oppfølging med barn og føresette om f. eks overvekt, kosthold, eteforstyrring, søvnvanskar, sengevæting/dagvæting, vanskelege følelser, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald og atferdsvansker.

Syn-/ hørsel – undersøking på etterspørsel, henvisning til «tisseskulen»
Grupper saman med samarbeidspartnare
Anna undervisning om helsetema i klassane

 

Tverrfagleg samarbeid:

Skulehelsetenesten kan delta i ansvarsgrupper og andre tverrfaglige møter. Den kan og sørge for tilvising vidare til bl.a. fastlegePP-tjenestenergoterapeutfysioterapeut,  Tisse skolen (tilbud av helsesøster med kompetanse på enurese. NYTT fra haust 2017),spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten, NAV kommunale tjenester (sosialtjenesta), psykisk helsevern og barnevern. Vi kan og hjelpe med å kontakte familievernkontoret

 

Skulelege

Inger Lande Danielsen

Skulelegen er ikkje på skulen fast. Ho har pubertetsundervisning og deltek på tverrfaglege møter.

Meir informasjon om skulehelsetenesta finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.

 

Med venleg helsing

Anne Marie Solsvik
-Helsesøster-
Ågotnes helsestasjon/ Ågotnes Skule
Tlf. 55096990 / 91645604
e-post :  anne.solsvik@Fjell.kommune.no