Skulehelsetenesta

Helsesøster

Anne Marie Solsvik
Epost: anne.solsvik@fjell.kommune.no
Telefon jobb (mobil): 91645604
Telefon jobb (på skulen):

Halvårsplan haust 2017 – Helsesøster Ågotnes Skule

Halvårsplan vår 2017 – Helsesøster Ågotnes Skule

Frå og med skuleåret 2015/2016 vert det nokre endringar i programmet for skulehelsetenesta i barneskulen:

  • Det vert gjennomført klassevaksinering i 2. klasse på lik linje som i 6. klasse og 7. klasse (ikkje individuell vaksinering i 2.kl med føresette som i dag).
  • Konsultasjon på 30 min i 3. klasse ilag med føresette. Måling av høgde/vekt og kostveiledning. Ev. andre tema. Dette gjeld fom. skuleåret 2016/2017 då dei som skal opp i 3. klasse har fått dette i 2.kl.
  • Kost undervisning i 5. klasse
  • Pubertetsundervisning jenter 5. klasse og gutar 6. klasse. Dette skuleåret vil jentene i 6. klasse og gutane i 7. klasse også få denne undervisninga sidan dei ikkje har fått den tidlegare.
  • 7. klasse samtale og måling av høgde og vekt fell bort (måling av høgde og vekt vert gjort i 8. klasse)

 

Skulelege

Skulelegen er ikkje på skulen fast. Ho har pubertetsundervisning og deltek på tverrfaglege møter.

Meir informasjon om skulehelsetenesta finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.