Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Skulen sin kontaktperson på PPT

Elisabeth Andreassen
Bente Agasøster

PPT sine arbeidsoppgåver

  • Utgreiing av vanskar
  • Rettleiing i barnehage og skule
  • Sakkunnige vurderingar
  • Tilviser til BUP/HABU/andre
  • Deltek i ansvarsgrupper
  • Prosjektarbeid

Meir informasjon om PPT finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.