Leitet gard

Om Leitet gard

Leitet gard er ein gard i full drift. I tillegg til den vanlege gardsdriften tilbyr garden eit pedagogisk opplegg for elevar med spesielle behov.
Gardbrukar Kristoffer Lie har invitert skulane til å bruke lokala og områda rundt til undervisning.
Dette skal vere eit alternativ til undervisningstilboda som elles vert gjeven ved skulane i Fjell kommune.

Leitet gard ligg idyllisk plassert på Fjell.