Gangstøgarden ressurssenter

Skulen nyttar seg dette skuleåret (2016-2017) av kompetanse frå Gangstøgarden ressurssenter.

Kjell Rune Pedersen

i tillegg til

Rettleiarteamet for skulane

Jorunn Tyldum
Guttorm Helgøy

Besøk gjerne Gangstøgarden Ressurssenter sin heimeside her