Gangstøgarden ressurssenter

Skulen nyttar seg dette skuleåret (2018-2019) av kompetanse frå Gangstøgarden ressurssenter.

Kjell Rune Pedersen

i tillegg til

Rettleiarteamet for skulane

Jorunn Tyldum
Hege Stahl

Besøk gjerne Gangstøgarden Ressurssenter sin heimeside her