Fysio- og ergoterapitenesta

Fysioterapeut eller lege undersøkjer og kartlegg barnet sine ressursar, utviklingsnivå og interesse i samarbeid med foreldre og eventuelt andre rundt barnet. Utifrå behov vert det tilrettelagt for rettleiing/behandling/trening enkeltvis eller i gruppe. Dette kan skje heime/i barnehage/på skule/hjå fysioterapeut, alt etter kva som er mest hensiktsmessig.

Tenesta er gratis for born under 12 år for behandling og transport.

Telefon: 55 09 68 50

Meir informasjon om fysio- og ergoterapitenesta finn ein på Fjell kommune sin nettstad. Sjå her.