Øvingsskule

Ågotnes skule er øvingsskule for Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning. Kvart skuleår tek vi i mot fleire studentparti som får praksisopplæring hos oss. Kvart studentparti er hos oss opptil 6 veker i løpet av skuleåret.

Øvingslærarar skuleåret 2016/2017

Karina Ramstad
Reidun Jofrid Kleppestrand
Rose Gamslett
Aina Kolstad