Dagsplan/timeplan

Skuleåret 2018/2019

Det ringjer inn til første time kl. 08.30. Elevar som kjem før dette, ventar ute. Dei elevane som går på morgon-SFO skal vere ute frå kl. 08.20.

1. – 4. klasse har 25 skuletimar og sluttar:

  • Måndag, tysdag og torsdag kl. 13.15.
  • Onsdag kl. 14.00.
  • Fredag kl. 12.00.

5. – 6. klasse har 28 skuletimar og sluttar:

  • Måndag, onsdag og torsdag kl. 14.00.
  • Tysdag og fredag kl. 13.15.


7. klasse har 29 skuletimar og sluttar:

  • Måndag, onsdag og torsdag kl. 14.00.
  • Tysdag kl. 13.30.
  • Fredag kl. 14.00.

 

Friminutt: kl. 10.00-10.30, kl. 12.00-12.30. Alle elevar skal vere ute i friminutta dersom særavtalar ikkje ligg føre.