Leksehjelp

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp

”Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på 1.–4. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane kal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.(–) Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.” (Sjå http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2009-2010/vedtak-200910-053/)

Om leksehjelptilbodet på Ågotnes skule