Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig å kle seg etter vêret. Elevane har fått ein lapp med seg heim i ranselpost der ein må fylle ut om ein skal delta på julegudsteneste eller ikkje. Elevar som ikkje deltek på julegudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen.

Comments are closed.