Søknad om plass/endring/utmelding

Søknad om plass/endring/utmelding

Ein kan søke om plass, endre plasstype eller melde seg ut ved å klikke på lenkja under. Elevar som har fått plass, har plassen fram til dei er ferdige med 4. klasse med mindre dei vert melde ut.

Ein kan og søke om plass i ferie-SFO ved å bruke lenkja.

Søknad om plass/endring/utmelding