Regnbuebilete

Mange elevar har laga regnbuebilete. Vi har fått lov til å dele fleire av dei.
Sjå kor flotte dei er! Takk til 6B for kunstnararbeid og deling.

     

Comments are closed.