Om foreldrerådets arbeidsutval (FAU)

§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskular

På kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen er medlemmar.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skulemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skulen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

Skriv frå Sosialkomiteen v/FAU-Ågotnes skule.

Info fra sosialkomiteen (word)

Info-fra-sosialkomiteen (PDF)