Vurdering for læring (VfL)

Vurdering har stor innverknad på elevane si læring. God vurderingspraksis motiverer og har læring som mål.

Les meir om vurdering på Udir sine sider her.