Trivselslederprogrammet (TL)

Mål for programmet

  • Fremje auka og meir variert leik/aktivitet i storfriminutta.
  • Leggje til rette for at elevar skal kunne byggje gode venskapsforhold.
  • Redusere konfliktar mellom elevar.
  • Fremje verdiar som inkludering, venlegheit og respekt.

TL-koordinator på skulen

Gert Erik Nesbø

For meir informasjon om programmet, sjå eigen nettstad her.