Rutinar for klasserommet

Rutinar for klasserommet ved Ågotnes skule skuleåret 2016-2017:

 1. Jakker og sko skal hengje/stå på gangen – dei skal takast av før elevane kjem inn i klasserommet. Hugs å ta med alle verdisaker inn i klasserommet (t.d. lommebok, busskort osb.).
 2. Elevane skal stå ved pulten og helse ordentleg på læraren første timen dei har ho/han for dagen.
 3. Avslutning for dagen:
  • Elevane pakkar ikkje sakene saman før læraren gjev klarsignal.
  • Elevane får ikkje lov til å gå før det ringjer ut.
  • Elevane står ved pultane, svarar læraren når ho/han seier «takk for i dag» og går rolege ut av klasserommet.
 4. Dersom det kjem ein framand lærar, nokon frå administrasjonen eller andre ukjende inn i klasserommet, skal elevane reise seg og helse.
 5. Det er forbode å ha snop i timane. Dersom nokon har med snop, må ho/han rekne med å bli fråteken dette.
 6. Gløyming, fråvere og forseintkomming til timar:
  • Lærar dokumenterer og daterer dette og overleverer til kontaktlærar.
 7. Åtferd:
  • Elevane skal syne allmenn folkeskikk.
  • Rettesnor er ordensreglane og TSK-åtferdsplanen.
 8. Blyant, blyantkvessar, viskelær og linjal kan lånast i skuletida. Lærar gjev dette ut til elevane.