Transponder Meldingsbok

Sikker digital meldingsbok

Ågotnes skule er i ferd med å ta i bruk ei ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Vi har starta med 6. og 7. trinn, og alt er klart til at resten av skulen kan ta i bruk løysinga så snart vi har fått informert om kva som skal til for å kome i gang.  Den nye løysinga heiter Transponder Meldingsbok og kan lastast ned som app i App Store og Google Play. Søk deretter «Transponder Meldingsbok». I tillegg kan tenesta nyttast frå nettlesar.

Transponder Meldingsbok skal erstatta:

 • Papirmeldebok
 • SMS til skulen sin fråværstelefon
 • E-post om fråvær til lærar
 • All annan skriftleg kommunikasjon om eleven mellom skulen og heimen

Transponder Meldingsbok kan òg nyttast til:

 • At føresette gjev korte meldingar til lærar(ar)/skule
 • At lærar(ar)/skule sender korte meldingar til føresette
 • At lærar/skule sender samla meldingar/skjema til alle føresette
 • Påmelding til aktivitetar og anna

Ved pålogging første gong via ID-porten sikrar me eit høgt nivå av tryggleik for både føresette og tilsette. Alle som loggar seg inn i sine eigne ungar sine meldingsbøker, ser kven som til ei kvar tid kan lesa og skriva i bøkene. Logg deg inn i appen og aksepter push-varslar (då får du melding på e-post og SMS om skulen sender ut akuttvarsel) for å halda deg oppdatert i sanntid eller bruk Transponder i nettlesar frå https://www.transponder.no/meldingsbok/ .

Transponder Meldingsbok har gode hjelpesider, og du finn dei her: hjelp.transponder.no

Ågotnes skule ber om at fråvær blir meldt før klokka 8 om morgonen, så langt det lar seg gjere. Då har skulen litt tid til å registrere det i sine rutinar, slik at eventuelle timelærarar og vikarar kan få naudsynt informasjon.

Skulen har laga ei kort veiledning til sending av melding.
TRANSPONDER MELDINGSBOK – sende melding.

Ågotnes skule
Magne Abelsen
Avdelingsleiar

RIKTIG GOD SOMMARFERIE!

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer elevar og føresette ein riktig god sommarferie!

Første skuledag etter ferien vert torsdag 15. august:

 • 2.-7. trinn: Kl. 08:30.
 • 1. trinn: Kl. 09:00.

Venleg helsing Ågotnes ADM

NYTT I ADMINISTRASJONEN VED ÅGOTNES SKULE

DET VERT ENDRING I LEIINGA FRÅ 1. AUGUST 2019:

Ny rektor vert Dagfinn Ellingsen.

Ny avdelingsleiar på 1.-4. trinn vert Elisabeth Heigen Nygaard.

Begge to har lang erfaring som skuleleiarar frå mellom anna Liljevatnet skule.  Ta godt imot dei!

Magne Abelsen held fra som avdelingsleiar på 5.-7. trinn og Mette Bongom som SFO-leiar.

Samstundes vert rektor Eigil Nødtvedt pensjonert, medan avdelingsleiar Tore Foldnes går over i ny avdelingsleiarjobb ved Nygårdslien skole på Ytre Laksevåg.  Begge takkar varmt for seg etter spanande og gjevande år ved Ågotnes skule og ønskjer elevar, lærarar, assistentar, andre tilsette og foreldra lukke til vidare!

Venleg helsing Ågotnes ADM

SKULEFOTOGRAFERING FOR SKULEÅRET 2019-2020

Fotografering til skulekatalogen 2019-2020:

Ågotnes skule skal ha fotografering til skulekatalogen for neste skuleår desse dagane:

A.  PORTRETTFOTOGRAFERING AV DEN EINSKILDE ELEV FØR SOMMARFERIEN

  • Måndag 3. juni:  4A – 5A – 5B – 6A – 6B
  • Tysdag 4. juni:   2A – 3B – 3C – 4C – 5C
  • Onsdag 5. juni:  1A – 1B – 2B – 3A – 4B

Fotograferinga går føre seg på den grøne hovudbasen til SFO med Thomas Olsen frå Lima Foto.  Her vert det som tidlegare fotografering av elevane éin og éin.

B.  GRUPPE-/KLASSEFOTOGRAFERING AV 1. OG 7. KLASSANE ETTER SOMMARFERIEN

  • Måndag 19. august:  1A – 1B – 7A – 7B (NB! Dette gjeld neste års 1. og 7. klassar).

Her vert det fotografering av elevane klassevis.

Dessutan vert det denne dagen teke portrettbilete av dei NYE 1. klassingane.

C.  SYSKENFOTOGRAFERING

I år vert det også tilbod om å ta «syskenfoto» måndag eller onsdag etter skuletid kl. 14.00-14.30.  Denne fotograferinga vert på klasserommet til 3A, rom 107.  Her er det viktig at ein av foreldra stiller opp med dei syskena dei ønskjer bilete av saman.  Det vert ikkje sett opp eigne timeavtalar – det er berre å stille opp etter drop-in-prinsippet.

Berre ring oss på 5509 7804 viss det er noko de lurer på!

Venleg helsing Ågotnes ADM

17. mai 

17. maiprogram Ågotnes skule 2019

Kl.08:00: Flaggheising

Kl.10:30: Sotra Vest Skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen.

(Klassefaner etc. står i kantinen, alle må være oppstilt klassevis ved snuhammer og klar til å gå kl.10:30)

Kl.11:30: Dørene til Ågotneshallen åpner når toget ankommer.

(Salg av bonger åpner når korpset har spilt i hallen).

Kl.11:45: Sang fremføring av 1. – 4. klasse. Elever fra 7. klasse vil holde 17. mai talen.

Ingen bong eller matsalg under sang eller tale.

Kl.12:00: Åpning av boder og matsalg. Aktiviteter både inne og ute.

Kl.14:30: Slutt

Annen informasjon:

Det er foreldre til elevene i 1. – 3. klasse som står for gjennomføring av 17. mai arrangementet, fordelt på forskjellige oppgaver: 1. klasse er bordgruppen, 2. klasse har servering og 3. klasse har aktivitetene.

Foreldrene vil få eget skriv/SMS om sine oppgaver for 16. og 17.mai.

Baking og levering av kaker:

Foresatte til elever i 1.– 3. klasse må bake en kake, som kan leveres i hallen 17. mai kl. 09:00-10:30 og være oppdelt. Vi tar IKKE imot kaker 16. mai, dette pga. hygiene.

Bong salg/betaling:

I år har vi bankterminal og kontanter som betalingsmulighet ved kjøp av bonger. Se plakater i hallen.

Vi ber alle respektere at det ikke er salg av bonger eller mat under sang eller tale. Solgte bonger tas ikke i retur.

Overskudd fra 17. mai går tilbake til barna på skolen, blant annet trivselslederprogrammet og skidag.

Parkering:

 • Ikke parker ved Ågotneshallen eller langs ruten til 17. mai toget. Bruk plassene ved Tranevågen ungdomsskole, Ågotnes skole, tannlege-kontoret eller ved barnehagen.

Matservering:

 • Det blir salg av lapskaus, rømmegrøt, pølser, kaker og is.
 • Feiringen av 17. mai på Ågotnes Skole er et stort arrangement, og det er vanskelig å garantere sitteplasser til alle samtidig. Derfor oppfordrer vi alle til ikke å okkupere/holde av flere stoler enn du bruker, slik at alle som vil sette seg ned og spise finner seg en plass.

Røyking:

 • Vi anbefaler alle voksne om å la være å røyke på barnas dag. Vi håper på et røykfritt 17. mai tog og at det ikke blir røykt utenfor hallen hvor alle ferdes.

Ønsker du å komme med tilbakemelding på arrangementet kan du/dere kontakte leier av FAU på mail: stigga@hotmail.com eller skriftlig til Ågotnes Skule ved FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).

Ønsker dere alle en flott nasjonaldag.

Vennlig hilsen 17.komiteen / FAU

17. maiprogram Ågotnes skule 2019

Nye leikeapparat på skulen

Endeleg er dei nye leikeapparata klare til bruk. Elevrådet ved skulen arbeidar med reglar og god bruk av leikeapparata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig god påske!

Vi minnar om at fyrste skuledag etter påske er tysdag 23. april.

Med helsing alle tilsette ved Ågotnes skule

Straumemila 2019

Sotra Sportsklubb og Vestnytt inviterar alle barneskulane tilknytta Nye Øygarden kommune til ein gratis og uhøgtidleg konkurranse blant 1.-4.klassingane i samband med Straumemila 19.mai – sjå infoskriv: Straumemila 2019

Føremålet med konkurransen er å motivere til auka aktivitet.

Vi oppmoder elevane våre om å delta her:)