FN-samling i gymsalen for 1.-4.klasse

I dag har 1.-4. klasse markert FN-dagen ved å ha ei fellessamling i gymsalen. Her fekk vi høyre fine sang og opplesing frå FNs barnekonvensjon. Fleire av elevane med anna morsmål enn norsk fekk og seie noko på eige morsmål.

 

Kick-off TL

I dag var alle elvane på Ågotnes skule samla i gymsalen til kick-off for trivselsleiarprogrammet. Dei nye TL-leiarane vart presenterte og rektor minna om kor viktig det er at alle har nokon å vere i lag med.

Før vi gjekk ut til årets første TL-friminutt, dansa vi BlimE-dansen 2018 saman.

Venskapsveke i veke 38

VENSKAPSVEKE

Veke 38 er det VENSKAPSVEKE på Ågotnes skule.

På mellomtrinnet vert det noko ekstra kvar dag i samband med VENSKAPSVEKA. Her er Informasjon om Venskapsveka.

5. trinn skal ha obligatorisk «kveldsskole» for alle elevane på torsdag. Då vert og alle foreldre og føresette invitert. Barnevakten kjem og har elev- og foreldrekveld. Sjå eigen inofrmasjonsplakat her: Invitasjon Barnevakten.

Magne Abelsen
Avdelingsleiar Ågotnes skule

Snakkast på fjorden

Tysdag 21. august var 90 elevar frå 6. og 7. trinn på eit spanande opplegg på fjorden. Dei var invitert i samband med Kystsogevekene i samarbeid med Fjell kystlag. Elevane var med i båtar, på natursti og på coastering.

Vest Nytt (abonnement) og Fjell kommune hadde flotte oppslag. Her er ei lenke til kommunen sitt oppslag:Fjell kommune

Skulen takkar for ein flott dag og håpar det kan verte eit fast tilbod.

Velkomen til skulestart torsdag 16. august 2018!

Første skuledag etter sommarferien er torsdag 16. august:

1. klasse møter ved flaggstanga i aust kl. 09.00.
Skuledagen varar til kl. 12.00.
Elevar som har plass på SFO, får då byrje på SFO. Dei andre går heim.

2.-7. klasse møter på handballbana/fotballbana i vest kl. 08.30.
Skuledagen for 2.-4. klasse varar til kl. 13.15, medan skuledagen for 5.-7. klasse varar til kl. 14.00.

Det vert skuleforeldremøte i gymsalen med påfølgjande klasseforeldremøte på klasseromma:
1.-4. klasse – tysdag 28.08.2018 kl. 18.00
5.-7. klasse – onsdag 29.08.2018 kl. 18.00
Meir info kjem.

Venleg helsing administrasjonen