Stor stas med leselykke i 4B

Skulen gratulerer 4B med 1. plass i Norli sin lesekonkurranse 2016.

Med eit gjennomsnitt på over 6000 sider per elev, las dei seg til diamantdiplom og tronar som nr. 1 på lista over 314 deltakarklassar i Hordaland. 4B blei nr. 4 av alle 4. klassar i landet og nr. 14 på lista over alle deltakarklassar. På landsbasis deltok over 1400 klassar frå 3.-7. klasse. Kanonbra!!

På lørdag vart dei feira med eigen pokal, kake, bollar og småpremiar på Norli Sartor. Klassen har og feira sigeren med pizza, brus og film i klasserommet.

Orienteringsmøte for føresette til nye 1. klassingar på Ågotnes skule 2017-2018

Kjære føresette til nye 1. klassingar på Ågotnes skule 2017-2018. Det vert orienteringsmøte onsdag 15. mars kl. 18-19. Sjå invitasjon her. Invitasjonen er og sendt heim per post.

Det er fint om følgjande to skriv er fylt ut til møtet (sjå under). Desse er og sendt heim per post.

VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2017-2018
ELEVOPPLYSNINGSSKJEMA VED SKULESTART 1. KLASSE ÅGOTNES 2017-2018

Med venleg helsing

Ågotnes administrasjon

Bruk Hue og TRYGG I FJELL – evaluering

Kjære forelder/foresatt!

Tusen takk for deltaking på Bruk Hue foredrag og TRYGG I FJELL sitt antimobbearrangement onsdag 15. februar. Det var flott å oppleve at så mange kom saman for ei så viktig sak.

Vi håpar at du vil vere med å evaluere Bruk Hue foredraget. Det er viktig for at vi skal forstå korleis vi når ut med vårt antimobbebodskap.

Klikk på lenkja for å svare: https://goo.gl/0i9c4P

Samstundes vil vi ønskje alle elevar og føresette ein god vinterferie!

Mvh Ågotnes administrasjon