Sykle til VM-aksjonen

I samband  med sykkel-VM, vil mellomtrinnet arrangere  ein sykkelaksjon på skulen i veke 36, 37 og 38. Då blir det ein konkurranse for elevane der klassane konkurrerer om å sykle oftast til og frå skulen.

I desse tre vekene vil vi ha ein «innsjekk» ved kantina kvar morgon mellom kl 08.10 og 08.25, der vil det stå vaksne frå skulen og registera kven som syklar.

Reglar for konkurransen:

  • Elevane må kome på sykkel eller sparkehjul
  • Elevane må bruke hjelm.
  • Elevane må sjølv passe på å registera seg i innsjekkinga.

Vi avsluttar konkurransen fredag 22.september med kåring av den klassen med best gjennomsnitt, og den eleven som har sykla oftast til og frå skulen.

Skuleforeldremøte

Skuleforeldremøte

1.-4. klasse:
Tysdag 5. september kl. 18.30-20.00.

5.-7. klasse:
Onsdag 6. september kl. 18.30-20.00.

Saker:

  1. Presentasjon av personalet
  2. Psykososialt skulemiljø
  3. Byggjearbeid på og kring skulen
  4. Orientering om FAU

Etter ei felles økt i gymsalen, går foreldre og kontaktlærarane til klasseromma og har klasseforeldremøte.

Skulen har ei forventning om at alle elevane vert representert med minst ein vaksen.

Om ein har elevar på både småtrinnet og mellomtrinnet, treng ein ikkje møte til den første delen onsdag. Det vert gitt nærare info om dette på tysdag.

Vel møtt.

Viktige datoar

Foreldremøte
Det vert skuleforeldremøte for småtrinnet tysdag 5. september og for mellomtrinnet onsdag 6. september.
Begge dagane startar klokka 18.30 i gymsalen. Når møtet i gymsalen er ferdig, vert det klasseforeldremøte på klasseromma. (Dei som har born på  småtrinnet og på mellomtrinnet, treng berre møte på skuleforeldremøtet i gymsalen tysdag.)

 

Planleggingsdag 11. september
Fjell kommune har lagt ut skulerute for skuleåret 2017-2018. Ågotnes skule skal nyttast som vallokale, og difor vert planleggingsdagen 22. september, flytta til valdagen 11. september etter ønske frå valnemnda.

Leseiver vart premiert med eigne datamaskinar

Håvard Siegel Haukeberg ser på medan elevane pakkar ut og klargjer premie-maskinane.

I vår gjorde klasse 4B ved Ågotnes skule ein formidabel innsats i lesekonkurransen Lesemaraton 2017. Dei 24 elevane i klassen las til saman 14.670 sider, brukte 160 timar og 54 minutt på lesing. I snitt las dei 611 sider den veka konkurransen varte.

Premien var lån av nye,
flotte HP 2-i-1 maskinar.

 

Kristoffer Thomsen er IT-pedagog og lærte elevane nokre oppstartstips med dei heilt nye maskinane.

Håkon og Kristoffer frå Microsoft hjelpte elevane med pålogging og å kome i gang med maskinen første dagen.

 

Kontaktlærar Rose Gamslett ser fram til å nytte dei nye maskinane i undervisninga.
Ho har tidlegare drilla klassen i nettvett og bruk av It’s Learning, og no har ho byrja å snakke om koding!

 

Ågotnes skule ønskjer elevar

Odd-Marcus Gjerstad og Luise Wietschorke er godt nøgd med den nye PC’en.

og lærarar lukke til med premiane og vonar dei vert til både glede og nytte og hjelper elevane til ny lærdom.

 

Ågotnes skule,
ved IKT-ansvarleg,
Magne Abelsen.

Jettegryter på Sotra

Turen gjekk via Angeltveitsjøen – her med elevar frå 7.trinn.

Fredag 25. august kom mellomtrinnet ved Ågotnes skule skikkeleg i gang med haustsemesteret. Då drog dei nemleg på den tradisjonsrike ‘haustturen’. Frå Ågotnes skule gjekk vi til Angeltveitsjøen og så gjekk vi på vestsida mot Havutsikten.

Denne gongen var målet ukjend for dei fleste elevane, for lærarane ville overraske med noko ‘nytt’. Men, nytt og nytt… Vest for Havutsikten ligg det nokre jettegryter. Dei har ikkje skulen vitja på fleire år, og difor var det ei ny erfaring for dei aller fleste elevane – og lærarane, viste det seg.

Den største jettegryta ved Havutsikten, er stor nok til at fleire elevar får plass inni henne.

Frå Havutsikten gjekk vi tilbake til Polleidet og vidare til skulen.

Fakta om JETTEGRYTE

Jettegryte, rund grop erodert i fjell. Jettegryter er dannet i breelver mot slutten av siste istid ved at smeltevann satte stein og grus i roterende bevegelse. Jettegrytene kan bli flere meter dype.

www.snl.no

 

Nærare 150 elevar og lærarar hadde ein flott tur i stålande solskin. Det var nok likevel manga som skulle ønskt det ikkje var helt vindstille, for då hadde gjerne knotten haldt seg meir på avstand.

 

Magne Abelsen
Lagleiar 5-7

Velkomen att til skulestart onsdag 16. august!

Første skuledag etter ferien er onsdag 16. august.

1. klasse møter ved flaggstanga i aust kl. 09.00.
Skuledagen varar til kl. 12.00.
Elevar som har plass på SFO, får då byrje på SFO. Dei andre går heim.

2.-7. klasse møter på handballbana/fotballbana i vest kl. 08.30.
Skuledagen varar til kl. 14.00.

Venleg helsing administrasjonen.

SOMMARHELSING

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer alle elevar og føresette ein riktig god og velfortent sommarferie!

Vi ønskjer alle 7. klassingane våre lukke til på ungdomsskulen og gler oss til å ta imot nye elevar på 1. trinn til hausten!

Første skuledag etter ferien er onsdag 16. august.
2.-7. klasse kl. 08.30 – Møter på handballbana/fotballbana i vest.
1. klasse kl. 09.00 – Møter ved flaggstanga i aust.

Kunstutstilling og kafe

ONSDAG 31. mai 2017,frå kl. 14.00-16.00, vert det
UTSTILLING OG KAFÈ
I FOAJEEN og GRØN BASE SFO.

Kunstverka til barna er ikkje til sals!

Men vi sel kaffi og kaker. Og vi håpar du er med å støtte opp med gåve til Stine Sofies Stiftelse –  en barndom uten vold-

Pengane går utelukkande til Stine Sofies Stiftelse.

Kom mor, far, besteforeldre eller nabo, bli med og gjer dette til ei fin oppleving for alle!

            Helsing små og store i SFO Ågotnes

INVITASJON KUNSTUTSTILLING SFO

Førskuledag 1. juni kl. 12.30

Velkomen til
FØRSKULEDAG for 1. klasse på Ågotnes skule
torsdag 1. juni kl. 12.30-14.00

Dei nye lærarane i 1. klasse inviterer deg til eit kort besøk for at du skal verte litt kjent med skulen og lærarane før du tek til for alvor onsdag 16. august.

Vi møter deg framfor skulen ved flaggstonga kl. 12.30 og avsluttar førskuledagen kl. 14.00.

Dei 38 nye elevane vert delt inn i to parallelle førsteklassar etter  val av målform – sjå baksida av arket:

  • 1A – nynorsk – 13 elevar + kontaktlærar Bodil Sletten Larsen
  • 1B – bokmål – 25 elevar + kontaktlærar Ingunn Marie Algrøy

Dersom nokon ynskjer å byte målform/klasse, må foreldra gje melding om dette til skulen innan 1. juni. 

Foreldra dine får ein kopp kaffi/te og litt informasjon i kantina medan du er i klasserommet saman med læraren din.  Helsesøster vil vere til stades.

Vi gler oss til å helsa på deg!

Ta med deg litt mat & drikke!

Helsing dei to nye førsteklasselærarane

Ingunn Algrøy og Bodil Sletten Larsen

INVITASJON TIL FØRSKULEDAG TOR 1. JUNI 2017