Nye leikeapparat på skulen

Endeleg er dei nye leikeapparata klare til bruk. Elevrådet ved skulen arbeidar med reglar og god bruk av leikeapparata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig god påske!

Vi minnar om at fyrste skuledag etter påske er tysdag 23. april.

Med helsing alle tilsette ved Ågotnes skule

Straumemila 2019

Sotra Sportsklubb og Vestnytt inviterar alle barneskulane tilknytta Nye Øygarden kommune til ein gratis og uhøgtidleg konkurranse blant 1.-4.klassingane i samband med Straumemila 19.mai – sjå infoskriv: Straumemila 2019

Føremålet med konkurransen er å motivere til auka aktivitet.

Vi oppmoder elevane våre om å delta her:)

Innskriving i 1. klasse skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1).  Ved Ågotnes skule får vi 50 nye førsteklassingar til hausten.

Vi ber no alle føresette med barn som skal starte i 1.klasse, om at dei går inn på Fjell kommune sitt innskrivingsskjema og registrerer eleven sin sjølve: https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/innskriving-1.-trinn/

Og vi håpar alle kan ha fullført denne registreringa innan fredag 22. mars 2019.

Deretter vert det eit kort orienteringsmøte for dei nye førsteklasseforeldra onsdag 27. mars kl. 18-19 – sjå brev med invitasjon(også sendt i posten):

1. BREV MED INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE ONS 27. MARS 2019 FOR 1. KLASSE VED ÅGT SKULE 2019-2020

Så vert dei nye førsteklassingane inviterte til førskuledag fredag 7. juni kl. 12.30-14.00.  Skulen sender meir informasjon når tida nærmar seg.

Til slutt kjem den store dagen – FØRSTE SKULEDAG – torsdag 15. august 2019!

Generell informasjon om skulen vår finn de elles her på www.agotnesskule.no.  Ta gjerne kontakt viss det er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Om val av målform nynorsk eller bokmål – sjå vedlegg:

2. VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2019-2020

Velkomen til Ågotnes skule!

Karneval for 1.-4. trinn

I dag har vi hatt karneval i gymsalen for 1.-4. trinn. Temaet har vore farger og det var verkeleg ein fargerik gjeng som dansa og kosa seg i gymsalen.

Vi ønskjer born og foreldre ein god vinterferie!


Samane sin nasjonaldag 6. februar

I samband med Samane sin nasjonaldag 6. februar, har vi i 6A og 6B hatt prosjektarbeid om samane. Elevane har arbeidd hovudsakleg i den digitale verda, men har og fått brukt kreativiteten sin til å lage dorull-filt-dukkar.

 

Elles har elevane spelt inn joiken «Hejlå» med Screencastify, tostemt og trestemt, dei har lært seg samiske ord/uttrykk og tal som dei òg har spelt inn med Screencastify. Dei har arbeidd med omgrep på Quizlet og laga teikneserie på Creaza. Dei har brukt TV2skule og Salaby for å lære meir om samisk språk og kultur. Dei som har fått tid til det, har òg laga presentasjon i Google presentasjonar.

Det har vore kjempegod arbeidsinnsats gjennom heile veka, og det ser ut til at elevane har kosa seg med oppgåvene. Dei har og vore veldig flinke til å samarbeide og passa på at alle har fått spelt inn joik saman med nokon – det gleder eit lærarhjarte!

Tekst og bilete: Stine Mari Våge, kontaktlærar 6A.

Temakveld 7. februar

Ågotnes barneskule arrangerte temakveld for elevane på mellomtrinnet, i lag med føresette, om bruk av spel og sosiale media! Det var ca. 250 vaksne ogbarn som fekk høyre eit foredrag ved Guttorm Helgøy om farar og gleder i den digitale verda. Innimellom vart born og vaksne utfordra på nokre spørsmål som dei snakka og diskuterte ivrig mellom seg, og nettopp dette er noko av bodskapen som Trygg i Fjell ynskjer å få frem; det er viktig at foreldre snakkar med borna sine om kvardagslivet i den digitale verda.

Etter foredraget var det opne klasserom der føresette kunne komme inn ei kort stund og få høyre om ulike sosiale media som ein veit at elevane brukar. Det var ungdommar frå Tranevågen ungdomsskule som kom og hjelpte til med å vise ulike positive og negative sider ved sosiale media som til dømes Instagram, Snapchat og TikTok. Vi fekk og hjelp frå organisasjonen PlayWell, med ein vaksen som informerte valdelege spel og kor mange spel som inviterer til «gambling» av virtuelle og ekte pengar i eit eige «18+ rom». Målet med desse små øktene i klasseromma var å få vist foreldra korleis ungane kan bruke og misbruke dei ulike appane som vi veit born er inne på.

Tekst og bilete: Stine Mari Våge.