17. mai 

17. maiprogram Ågotnes skule 2019

Kl.08:00: Flaggheising

Kl.10:30: Sotra Vest Skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen.

(Klassefaner etc. står i kantinen, alle må være oppstilt klassevis ved snuhammer og klar til å gå kl.10:30)

Kl.11:30: Dørene til Ågotneshallen åpner når toget ankommer.

(Salg av bonger åpner når korpset har spilt i hallen).

Kl.11:45: Sang fremføring av 1. – 4. klasse. Elever fra 7. klasse vil holde 17. mai talen.

Ingen bong eller matsalg under sang eller tale.

Kl.12:00: Åpning av boder og matsalg. Aktiviteter både inne og ute.

Kl.14:30: Slutt

Annen informasjon:

Det er foreldre til elevene i 1. – 3. klasse som står for gjennomføring av 17. mai arrangementet, fordelt på forskjellige oppgaver: 1. klasse er bordgruppen, 2. klasse har servering og 3. klasse har aktivitetene.

Foreldrene vil få eget skriv/SMS om sine oppgaver for 16. og 17.mai.

Baking og levering av kaker:

Foresatte til elever i 1.– 3. klasse må bake en kake, som kan leveres i hallen 17. mai kl. 09:00-10:30 og være oppdelt. Vi tar IKKE imot kaker 16. mai, dette pga. hygiene.

Bong salg/betaling:

I år har vi bankterminal og kontanter som betalingsmulighet ved kjøp av bonger. Se plakater i hallen.

Vi ber alle respektere at det ikke er salg av bonger eller mat under sang eller tale. Solgte bonger tas ikke i retur.

Overskudd fra 17. mai går tilbake til barna på skolen, blant annet trivselslederprogrammet og skidag.

Parkering:

  • Ikke parker ved Ågotneshallen eller langs ruten til 17. mai toget. Bruk plassene ved Tranevågen ungdomsskole, Ågotnes skole, tannlege-kontoret eller ved barnehagen.

Matservering:

  • Det blir salg av lapskaus, rømmegrøt, pølser, kaker og is.
  • Feiringen av 17. mai på Ågotnes Skole er et stort arrangement, og det er vanskelig å garantere sitteplasser til alle samtidig. Derfor oppfordrer vi alle til ikke å okkupere/holde av flere stoler enn du bruker, slik at alle som vil sette seg ned og spise finner seg en plass.

Røyking:

  • Vi anbefaler alle voksne om å la være å røyke på barnas dag. Vi håper på et røykfritt 17. mai tog og at det ikke blir røykt utenfor hallen hvor alle ferdes.

Ønsker du å komme med tilbakemelding på arrangementet kan du/dere kontakte leier av FAU på mail: stigga@hotmail.com eller skriftlig til Ågotnes Skule ved FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).

Ønsker dere alle en flott nasjonaldag.

Vennlig hilsen 17.komiteen / FAU

17. maiprogram Ågotnes skule 2019

Nye leikeapparat på skulen

Endeleg er dei nye leikeapparata klare til bruk. Elevrådet ved skulen arbeidar med reglar og god bruk av leikeapparata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig god påske!

Vi minnar om at fyrste skuledag etter påske er tysdag 23. april.

Med helsing alle tilsette ved Ågotnes skule

Straumemila 2019

Sotra Sportsklubb og Vestnytt inviterar alle barneskulane tilknytta Nye Øygarden kommune til ein gratis og uhøgtidleg konkurranse blant 1.-4.klassingane i samband med Straumemila 19.mai – sjå infoskriv: Straumemila 2019

Føremålet med konkurransen er å motivere til auka aktivitet.

Vi oppmoder elevane våre om å delta her:)

Innskriving i 1. klasse skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1).  Ved Ågotnes skule får vi 50 nye førsteklassingar til hausten.

Vi ber no alle føresette med barn som skal starte i 1.klasse, om at dei går inn på Fjell kommune sitt innskrivingsskjema og registrerer eleven sin sjølve: https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/innskriving-1.-trinn/

Og vi håpar alle kan ha fullført denne registreringa innan fredag 22. mars 2019.

Deretter vert det eit kort orienteringsmøte for dei nye førsteklasseforeldra onsdag 27. mars kl. 18-19 – sjå brev med invitasjon(også sendt i posten):

1. BREV MED INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE ONS 27. MARS 2019 FOR 1. KLASSE VED ÅGT SKULE 2019-2020

Så vert dei nye førsteklassingane inviterte til førskuledag fredag 7. juni kl. 12.30-14.00.  Skulen sender meir informasjon når tida nærmar seg.

Til slutt kjem den store dagen – FØRSTE SKULEDAG – torsdag 15. august 2019!

Generell informasjon om skulen vår finn de elles her på www.agotnesskule.no.  Ta gjerne kontakt viss det er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Om val av målform nynorsk eller bokmål – sjå vedlegg:

2. VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2019-2020

Velkomen til Ågotnes skule!

Karneval for 1.-4. trinn

I dag har vi hatt karneval i gymsalen for 1.-4. trinn. Temaet har vore farger og det var verkeleg ein fargerik gjeng som dansa og kosa seg i gymsalen.

Vi ønskjer born og foreldre ein god vinterferie!


Samane sin nasjonaldag 6. februar

I samband med Samane sin nasjonaldag 6. februar, har vi i 6A og 6B hatt prosjektarbeid om samane. Elevane har arbeidd hovudsakleg i den digitale verda, men har og fått brukt kreativiteten sin til å lage dorull-filt-dukkar.

 

Elles har elevane spelt inn joiken «Hejlå» med Screencastify, tostemt og trestemt, dei har lært seg samiske ord/uttrykk og tal som dei òg har spelt inn med Screencastify. Dei har arbeidd med omgrep på Quizlet og laga teikneserie på Creaza. Dei har brukt TV2skule og Salaby for å lære meir om samisk språk og kultur. Dei som har fått tid til det, har òg laga presentasjon i Google presentasjonar.

Det har vore kjempegod arbeidsinnsats gjennom heile veka, og det ser ut til at elevane har kosa seg med oppgåvene. Dei har og vore veldig flinke til å samarbeide og passa på at alle har fått spelt inn joik saman med nokon – det gleder eit lærarhjarte!

Tekst og bilete: Stine Mari Våge, kontaktlærar 6A.