Juleavslutning for 5. – 7 klasse

Det vert juleavslutning for 5. – 7. klasse måndag 16. desember kl. 18.00. 6. og 7. klasse skal saman framføre Charles Dickens «En julefortelling». 5. klasse opptrer med song og lystenning. Det vert kafe med sal til inntekt for «Omvendt julekalender».

Fyrste skuledag i 2014

Fyrste skuledag i 2014 vert måndag 6. januar. Elevane møter til vanleg tid. Lærarane har planleggingsdag fredag 3. januar og SFO er stengd denne dagen.

Ny heimeside

Vi er glade over å no kunne presentere ei ny heimeside for Ågotnes skule. Det vil kontinuerleg verte arbeida med å leggje ut nytt stoff på heimesida.
Vi håpar og trur at du som lesar vil finne mykje nyttig stoff her.