Fyrste skuledag i 2014

Fyrste skuledag i 2014 vert måndag 6. januar. Elevane møter til vanleg tid. Lærarane har planleggingsdag fredag 3. januar og SFO er stengd denne dagen.

Ny heimeside

Vi er glade over å no kunne presentere ei ny heimeside for Ågotnes skule. Det vil kontinuerleg verte arbeida med å leggje ut nytt stoff på heimesida.
Vi håpar og trur at du som lesar vil finne mykje nyttig stoff her.