12 rette finalen

Denne flinke gjengen sikra Ågotnes skule ein flott 2. plass i 12 rette. Gratulerer! I finalen vart det tap for eit godt lag frå Glesnes skule.

image

Brubyggingsprosjekt i 4B

Elevar i 4B har laga fagverksbruer i tre i naturfagstimane. Elevane har jobba godt med prosessen og dei fine resultata står utstilt på Newtonrommet.

Bilete 1Bilete 2Bilete 3Bilete 4Bilete 5Bilete 6Bilete 7Bilete 8Bilete 9

Ågotnes skule er i finalen i 12. rette

Torsdag 6. mars gjekk 6. klassingane våre vidare til finalen i 12. rette. Vi gratulerer!! Dei kjempa ein jamn og god kamp i semifinale mot vår gode naboskule Landro. Finalen i 12 rette vert laurdag 15. mars kl. 13.30 på Sartor senter. Dei møtar då Glesnes skule.

12. rette

Invitasjon til foredrag med Marco Elsafadi – «Foreldre sin kraft og deltaking»

Bilete 1Ågotnes skule med FAU har gleda av å kunne invitere alle foreldre, lærarar og assistentar ved skulen til eit inspirerande foredrag med Marco Elsafadi.

På dagtid skal han halde foredrag for elevane frå 4. -7. klasse kl. 09.15-10.15 med temaet: Motivasjon for læring, kunsten å tenkje positivt, ansvar og mobbing/fordomar.

På kveldstid skal han halde det same foredraget for foreldra, slik at foreldre og barn saman kan kommunisere om det foredraget dei har vore på.

Tid:   Tysdag 11. mars kl.18.00 – 19.30
Stad:  Ågotnes skule – Gymsalen

Sjå invitasjon:  Invitasjon til foredrag med Marco Elsafadi på Ågotnes skule 11.03.14

Trolldag i skogen for 1. klasse

1. klasse har for tida om eventyr og onsdag 5.3 var vi på tur i skogen. Vi gjekk i grupper og hadde ulike aktivitetar. Ei gruppe laga troll av ulike ting frå naturen. Ei gruppe dramatiserte eventyret «Dei tre bukkene Bruse». Den siste gruppa lærde seg songen «Trollgubben Lurvelegg» med røyrsler.

Til slutt fekk alle vise kva dei hadde gjort.

Alle var einige om at det hadde vore ein eventyrleg dag i skogen!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mattematikkdagar

3. og 4. klasse har fredag 14.02 og måndag 17.02 hatt aktivitetar med fokus på matematikk. Dei har vore i aldersblanda grupper. Dagane har vore velukka med mange blide barn og vaksne som har hatt det kjekt saman.

Bilete 1Bilete 1Bilete 2Bilete 8Bilete 3Bilete 9Bilete 4Bilete 10Bilete 11

OL-parade i gymsalen

I dag har elevar frå 1.-4. klasse gått i OL-parade i gymsalen med flagg frå eige land. Land som var representert var: Italia, Polen, Serbia, Russland, Tjetjenia, Spania, Litauen, Estland, Kurdistan, Thailand, Sverige, Danmark, Somalia, USA, Tyskland, England, Frankrike, Filipinene, Sør-Korea, Sveits og Colombia.

Paraden vart avslutta med dans til «OL-floka». Stemning var på topp!

Tilsyn frå Fylkesmannen i Hordaland

I februar 2014 vert det gjennomført tilsyn med tema: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø, jf. Opplæringslova kapittel 9a. I Fjell kommune gjeld dette Brattholmen skule, Ågotnes skule og Fjell Ungdomsskule.

Tilsynet vert utført med gjennomgang av innsendt dokumentasjon og intervju og samtalar på skulane. Fylkesmannen vil intervjue rektor, avdelingsleiar, SFO-leiar, kontaktlærarar, assistentar og representantar for elevane og foreldra (elevrådet og Skulemiljøutvalet). Dei det gjeld, vil få ein eigen invitasjon. Målet med tilsynet er å sjå til at skulane følgjer lovverket i høve arbeidet med skulemiljøet.