Prisregulering i SFO f.o.m. 2014

Det vart gjort vedtak i kommunestyret 19.12.2013 om gebyr og betalingssatsar for 2014. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka.

Ny pris f.o.m. januar 2014:
Heil plass f.o.m. 12 t/veka – kr 2250,- pr. mnd.
Delt plass t.o.m. 11 t/veka – kr 1690,- pr. mnd.

Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig å kle seg etter vêret. Elevane har fått ein lapp med seg heim i ranselpost der ein må fylle ut om ein skal delta på julegudsteneste eller ikkje. Elevar som ikkje deltek på julegudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen.

Juleavslutning for 5. – 7 klasse

Det vert juleavslutning for 5. – 7. klasse måndag 16. desember kl. 18.00. 6. og 7. klasse skal saman framføre Charles Dickens «En julefortelling». 5. klasse opptrer med song og lystenning. Det vert kafe med sal til inntekt for «Omvendt julekalender».

Fyrste skuledag i 2014

Fyrste skuledag i 2014 vert måndag 6. januar. Elevane møter til vanleg tid. Lærarane har planleggingsdag fredag 3. januar og SFO er stengd denne dagen.

Ny heimeside

Vi er glade over å no kunne presentere ei ny heimeside for Ågotnes skule. Det vil kontinuerleg verte arbeida med å leggje ut nytt stoff på heimesida.
Vi håpar og trur at du som lesar vil finne mykje nyttig stoff her.