TL Kick-off 3. februar

I dag var alle elevane samla i gymsalen for å markera starten på trivselsleiarprogrammet denne våren. Dei nye trivselsleiarane vart presentert og elevane dansa trivselsdansen. Stemninga var på topp!

Bilete 1Bilete 2Bilete 3Bilete 4Bilete 5Bilete 6

Elevfri dag fredag 7. februar – SFO er open

Det er elevfri dag på Ågotnes skule fredag 7. februar, men SFO er open for elevar i 1.-4. klasse som treng det. Vi sender ranselpost heim med elevane med påmelding/svarslipp. Skulen bed om at svarslippen vert levert attende innan onsdag 5. februar.

SFO er open frå kl. 07.00 til kl. 16.30.

2A og verdsrommet

Elevane i 2A har hatt tema om verdsrommet. Dei har mellom anna arbeida med solsystemet. I den samanheng har elevane laga ein modell over alle planetane. Elevane har vore særs interesserte i dette temaet og dei har lært mykje.

IMG_1785IMG_1786

Prisregulering i SFO f.o.m. 2014

Det vart gjort vedtak i kommunestyret 19.12.2013 om gebyr og betalingssatsar for 2014. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka.

Ny pris f.o.m. januar 2014:
Heil plass f.o.m. 12 t/veka – kr 2250,- pr. mnd.
Delt plass t.o.m. 11 t/veka – kr 1690,- pr. mnd.

Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig å kle seg etter vêret. Elevane har fått ein lapp med seg heim i ranselpost der ein må fylle ut om ein skal delta på julegudsteneste eller ikkje. Elevar som ikkje deltek på julegudstenesta vil få eit alternativt tilbod på skulen.

Juleavslutning for 5. – 7 klasse

Det vert juleavslutning for 5. – 7. klasse måndag 16. desember kl. 18.00. 6. og 7. klasse skal saman framføre Charles Dickens «En julefortelling». 5. klasse opptrer med song og lystenning. Det vert kafe med sal til inntekt for «Omvendt julekalender».