Nye leikeapparat på skulen

Endeleg er dei nye leikeapparata klare til bruk. Elevrådet ved skulen arbeidar med reglar og god bruk av leikeapparata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig god påske!

Vi minnar om at fyrste skuledag etter påske er tysdag 23. april.

Med helsing alle tilsette ved Ågotnes skule

Transponder Meldingsbok

Sikker digital meldingsbok

Ågotnes skule er i ferd med å ta i bruk ei ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Vi har starta med 6. og 7. trinn, og alt er klart til at resten av skulen kan ta i bruk løysinga så snart vi har fått informert om kva som skal til for å kome i gang.  Den nye løysinga heiter Transponder Meldingsbok og kan lastast ned som app i App Store og Google Play. Søk deretter «Transponder Meldingsbok». I tillegg kan tenesta nyttast frå nettlesar.

Transponder Meldingsbok skal erstatta:

  • Papirmeldebok
  • SMS til skulen sin fråværstelefon
  • E-post om fråvær til lærar
  • All annan skriftleg kommunikasjon om eleven mellom skulen og heimen

Transponder Meldingsbok kan òg nyttast til:

  • At føresette gjev korte meldingar til lærar(ar)/skule
  • At lærar(ar)/skule sender korte meldingar til føresette
  • At lærar/skule sender samla meldingar/skjema til alle føresette
  • Påmelding til aktivitetar og anna

Ved pålogging første gong via ID-porten sikrar me eit høgt nivå av tryggleik for både føresette og tilsette. Alle som loggar seg inn i sine eigne ungar sine meldingsbøker, ser kven som til ei kvar tid kan lesa og skriva i bøkene. Logg deg rett inn i appen og aksepter push-varslar (då får du melding på e-post og SMS om skulen sender ut akuttvarsel) for å halda deg oppdatert i sanntid eller bruk Transponder i nettlesar frå https://www.transponder.no/meldingsbok/ .

Transponder Meldingsbok har gode hjelpesider, og du finn dei her: hjelp.transponder.no

Ågotnes skule ber om at fråvær blir meldt før klokka 8 om morgonen, så langt det lar seg gjere. Då har skulen litt tid til å registrere det i sine rutinar, slik at eventuelle timelærarar og vikarar kan få naudsynt informasjon.

Skulen har laga ei kort veiledning til sending av melding.
TRANSPONDER MELDINGSBOK – sende melding.

Ågotnes skule inviterer til Informasjonsmøte/påloggingshjelp onsdag 24. april, klasserom 17
– Småtrinnet kl. 18.00
– Mellomtrinnet kl. 19.00

Påmelding til informasjonsmøtet: Skjema for påmelding

Helsing
For Ågotnes skule
Magne Abelsen
Avdelingsleiar

Straumemila 2019

Sotra Sportsklubb og Vestnytt inviterar alle barneskulane tilknytta Nye Øygarden kommune til ein gratis og uhøgtidleg konkurranse blant 1.-4.klassingane i samband med Straumemila 19.mai – sjå infoskriv: Straumemila 2019

Føremålet med konkurransen er å motivere til auka aktivitet.

Vi oppmoder elevane våre om å delta her:)

Innskriving i 1. klasse skuleåret 2019/2020

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1).  Ved Ågotnes skule får vi 50 nye førsteklassingar til hausten.

Vi ber no alle føresette med barn som skal starte i 1.klasse, om at dei går inn på Fjell kommune sitt innskrivingsskjema og registrerer eleven sin sjølve: https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/innskriving-1.-trinn/

Og vi håpar alle kan ha fullført denne registreringa innan fredag 22. mars 2019.

Deretter vert det eit kort orienteringsmøte for dei nye førsteklasseforeldra onsdag 27. mars kl. 18-19 – sjå brev med invitasjon(også sendt i posten):

1. BREV MED INVITASJON TIL ORIENTERINGSMØTE ONS 27. MARS 2019 FOR 1. KLASSE VED ÅGT SKULE 2019-2020

Så vert dei nye førsteklassingane inviterte til førskuledag fredag 7. juni kl. 12.30-14.00.  Skulen sender meir informasjon når tida nærmar seg.

Til slutt kjem den store dagen – FØRSTE SKULEDAG – torsdag 15. august 2019!

Generell informasjon om skulen vår finn de elles her på www.agotnesskule.no.  Ta gjerne kontakt viss det er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Om val av målform nynorsk eller bokmål – sjå vedlegg:

2. VAL AV MÅLFORM VED SKULESTART I 1. KLASSE ÅGOTNES 2019-2020

Velkomen til Ågotnes skule!

Karneval for 1.-4. trinn

I dag har vi hatt karneval i gymsalen for 1.-4. trinn. Temaet har vore farger og det var verkeleg ein fargerik gjeng som dansa og kosa seg i gymsalen.

Vi ønskjer born og foreldre ein god vinterferie!


Samane sin nasjonaldag 6. februar

I samband med Samane sin nasjonaldag 6. februar, har vi i 6A og 6B hatt prosjektarbeid om samane. Elevane har arbeidd hovudsakleg i den digitale verda, men har og fått brukt kreativiteten sin til å lage dorull-filt-dukkar.

 

Elles har elevane spelt inn joiken «Hejlå» med Screencastify, tostemt og trestemt, dei har lært seg samiske ord/uttrykk og tal som dei òg har spelt inn med Screencastify. Dei har arbeidd med omgrep på Quizlet og laga teikneserie på Creaza. Dei har brukt TV2skule og Salaby for å lære meir om samisk språk og kultur. Dei som har fått tid til det, har òg laga presentasjon i Google presentasjonar.

Det har vore kjempegod arbeidsinnsats gjennom heile veka, og det ser ut til at elevane har kosa seg med oppgåvene. Dei har og vore veldig flinke til å samarbeide og passa på at alle har fått spelt inn joik saman med nokon – det gleder eit lærarhjarte!

Tekst og bilete: Stine Mari Våge, kontaktlærar 6A.