INFORMASJON OM NY SMS-TENESTE VED ÅGOTNES SKULE FRÅ FEBRUAR 2015

Til alle føresette ved Ågotnes skule

I februar 2015 tek Ågotnes skule i bruk ei ny SMS-teneste for alle føresette på tlf. nr. 476 29 434. 

Tenesta er ei viktig brikke i arbeidet med å sikre elevane sånn at føresette/skule veit kvar dei er.

KVA GJER DE SOM FORELDRE?

  1. FORELDRA sender alltid sms til skulen på 476 29 434 FØR kl. 08.00 om morgonen (gjerne frå kl. 07.00) viss eleven ikkje møter på skulen som vanleg.  Det er viktig å skrive namn og klasse på eleven samt avsendar sitt namn.
  2. SKULEN ringjer foreldra innan kl. 09.00 viss ein elev ikkje har møtt fram.

Venleg helsing rektor

 

TL-kick off

I dag har heile skulen vore samla i gymsalen for å markere starten på TL-våren. Vi har dansa trivselsdansen og dei nye trivselsleiarane er presentert.

TL

Politisk streik onsdag 28. januar

Det vert politisk streik onsdag 28. januar mellom kl. 14.00 og kl. 16.00.

I samband med streiken vil SFO vere stengd mellom kl. 14.00 og kl. 16.00.

Skuleskyssen frå kl. 14.00 vil gå ut på grunn av den politiske streiken, men bussar som startar ruta si før kl. 14.00, vil fullføre ruta til endestoppen sin.

Vi oppmodar føresette om å vurdere henting av elevar som brukar skuleskyssen på vestsida kl. 14.05.  Viss elevane eventuelt reiser heim med ein tidlegare buss, vil dei ikkje få fråvær dersom dei tek næraste avgang til streiketidspunktet.

Prisregulering i SFO f.o.m 2015

Det vart gjort vedtak i kommunestyret 18.12.2914 om gebyr og betaligssatsar for 2015. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka.

Ny pris f.o.m januar 2015:
-Heil plass, f.o.m 11 t/v – kr. 2360,- pr mnd.
-Delt plass, f.o.m 10 t/v – kr. 1770,- pr. mn

Julehelsing

julebileteVi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig
God Jul
og eit
Godt nytt år!

Vi minnar om at fyrste skuledag i 2015 er måndag 5. januar.

Helsing tilsette ved Ågotnes skule