Orienteringsmøte for foreldre/føresette i 1. klasse 2014-2015

Vi vil gjerne orientere alle nye foreldre/føresette om 1. klassingane sin førskuledag i juni, om SFO-ordninga og leksehjelpordninga, om val av målform – bokmål/nynorsk, om skuleskyss og lover og reglar.

Tid: Onsdag 19. mars 2014 kl. 19.00 – 20.00
Stad: Klasserom 5, Ågotnes skule

Skriv og vedlegg er sendt i posten: Invitasjon orienteringsmøte 1. klasse Ågotnes 2014-2015

Vedlegga finn ein under Kontakt oss – Skjema.

Comments are closed.