Juleavslutningar

Juleferien nærmar seg med raske steg.. Dei ulike klassane har planlagt avslutningskveldar som følgjer;

Torsdag 12.des for 5-7 klasse i gymsal og på klasserom.

Tirsdag 17.des for 2-4.klasse i Ågotnes-hallen.

Onsdag 18.des for 1.klasse i gymsal og på klasserom.

For at kveldane skal bli så vellukka som råd er det viktig at alle er med og hjelper til. Ta gjerne kontakt med klassekontaktar, slik at dei kan få eit oversyn over kven som gjer kva.

 

Comments are closed.