INFORMASJON OM NY SMS-TENESTE VED ÅGOTNES SKULE FRÅ FEBRUAR 2015

Til alle føresette ved Ågotnes skule

I februar 2015 tek Ågotnes skule i bruk ei ny SMS-teneste for alle føresette på tlf. nr. 476 29 434. 

Tenesta er ei viktig brikke i arbeidet med å sikre elevane sånn at føresette/skule veit kvar dei er.

KVA GJER DE SOM FORELDRE?

  1. FORELDRA sender alltid sms til skulen på 476 29 434 FØR kl. 08.00 om morgonen (gjerne frå kl. 07.00) viss eleven ikkje møter på skulen som vanleg.  Det er viktig å skrive namn og klasse på eleven samt avsendar sitt namn.
  2. SKULEN ringjer foreldra innan kl. 09.00 viss ein elev ikkje har møtt fram.

Venleg helsing rektor

 

Comments are closed.