SKULEFORELDREMØTE 27. og 28. AUGUST

INNKALLING TIL SKULEFORELDREMØTE PÅ ÅGT TYS 27. OG ONS 28.08.2019 Velkomen til –  SKULEFORELDREMØTE I GYMSALEN OG PÅ KLASSEROMMA PÅ ÅGOTNES SKULE 1.-4. KLASSE: TYSDAG 27. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00 5.-7. KLASSE: ONSDAG 28. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00 Etter møtet … Les meir…

LEKSEHJELP 2019-2020

I 2010 vedtok Stortinget å innføre ei frivillig og gratis ordning med organisert leksetid for elevar på småskuletrinnet.  Meininga er at elevar som ønskjer, skal få høve til å gjere lekser på skulen før dei går heim.  Ordninga med leksehjelp … Les meir…

VELKOMEN TIL SKULESTART

Torsdag 15. august vert det skulestart for alle elevar ved Ågotnes skule. 2. – 7. trinn møter på småtrinnet sitt uteområde med ballbana og det nye klatrestativet kl. 08.30. 1. trinn møter ved flaggstonga kl. 09.00. Vi ønskjer alle velkomen … Les meir…

Reglar for opphald på skulen

Bakgrunn:  Elevane på Ågotnes skule har rett til tryggleik og krav til personvern. For at skulen skal klare å verne om elevane på best mogeleg måte, har skulen laga reglar for opphald på skulen. Reglane har vore drøfta i FAU … Les meir…

Transponder Meldingsbok

Sikker digital meldingsbok Ågotnes skule er i ferd med å ta i bruk ei ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Vi har starta med 6. og 7. trinn, og alt er klart til at resten av skulen … Les meir…

RIKTIG GOD SOMMARFERIE!

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer elevar og føresette ein riktig god sommarferie! Første skuledag etter ferien vert torsdag 15. august: 2.-7. trinn: Kl. 08:30. 1. trinn: Kl. 09:00. Venleg helsing Ågotnes ADM … Les meir…

NYTT I ADMINISTRASJONEN VED ÅGOTNES SKULE

DET VERT ENDRING I LEIINGA FRÅ 1. AUGUST 2019: Ny rektor vert Dagfinn Ellingsen. Ny avdelingsleiar på 1.-4. trinn vert Elisabeth Heigen Nygaard. Begge to har lang erfaring som skuleleiarar frå mellom anna Liljevatnet skule.  Ta godt imot dei! Magne … Les meir…

FØRSKULEDAG FOR NYE 1. KLASSINGAR 2019-2020

Vi minner om at det vert – FØRSKULEDAG FOR NYE 1. KLASSINGAR VED ÅGOTNES SKULE FREDAG 7. JUNI 2019 KL. 12.30-14.00 Sjå: INVITASJON TIL FØRSKULEDAG FOR 1. KLASSE 2019-2020 FRE 7. JUNI 2019 Velkomen! Venleg helsing Aina Cecilie Kolstad (kontaktlærar … Les meir…

SKULEFOTOGRAFERING FOR SKULEÅRET 2019-2020

Fotografering til skulekatalogen 2019-2020: Ågotnes skule skal ha fotografering til skulekatalogen for neste skuleår desse dagane: A.  PORTRETTFOTOGRAFERING AV DEN EINSKILDE ELEV FØR SOMMARFERIEN Måndag 3. juni:  4A – 5A – 5B – 6A – 6B Tysdag 4. juni:   2A … Les meir…