Informasjon om koronavirus

Informasjon om koronavirus Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA) Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging. Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.     https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx Her er … Les meir…

Lus på skulen

Nok ein gong har vi fått besøk av ein lite velkommen  gjest, nemleg lusa. Det hadde vore fint om alle kunne blitt sjekka for lus. Meir informasjon og behandlingsmåtar kan ein finna på sidene til folkehelseinstituttet; fhi.no/tema/lus    … Les meir…

Lus på skulen.

Nok ein gong har vi fått besøk av lus på skulen. Vi ber difor om at alle blir sjekka for lus. Meir informasjon og behandlingsmåtar kan ein finna på sidene til Folkehelseinstituttet; fhi.no/tema/lus … Les meir…

«Snuhammaren»

Om morgonen,før skulestart, er det hektisk aktivitet i «snuhammaren» ved skulen. Mange elevar kjem til fots, andre vert køyrt. Vi vonar dei som køyrer er observante, både med omsyn til dei gåande og med parkering og avlevering av barn. Mange … Les meir…

Juleavslutningar

Juleferien nærmar seg med raske steg.. Dei ulike klassane har planlagt avslutningskveldar som følgjer; Torsdag 12.des for 5-7 klasse i gymsal og på klasserom. Tirsdag 17.des for 2-4.klasse i Ågotnes-hallen. Onsdag 18.des for 1.klasse i gymsal og på klasserom. For … Les meir…

English school day

Fredag 22.11.19 har elevane på mellomtrinnet hatt English School Day. Dei har møtt opp i klede som dei fant heime som kunne minne om engelsk skuleuniform og dei tok oppgåva på alvor. På biletet ser vi elevane då dei hadde … Les meir…

Refleksvestaksjon 2019.

Mandag 25.november (veke 48) startar Ågotnes skule og FAU ein refleksvestaksjon. Den varer til onsdag 18.desember. I løpet av dei nesten 4 vekene som aksjonen varer vil elevane, som brukar refleksvest om morgonen, bli registrert av lærar/kontaktlærar ved oppstilling. Registreringa … Les meir…