Søknad til SFO i vinterferien

Melding til føresette! No er det klart for søknad til skulefritidsordninga i vinterferien. Søknadsfrist er fredag 7. februar 2014. Ein søkjer digitalt ved å bruke denne lenkja: Søknadsskjema vinterferie SFO … Les meir…

Prisregulering i SFO f.o.m. 2014

Det vart gjort vedtak i kommunestyret 19.12.2013 om gebyr og betalingssatsar for 2014. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka. Ny pris f.o.m. januar 2014: Heil plass f.o.m. 12 t/veka – kr 2250,- pr. mnd. Delt plass t.o.m. 11 t/veka … Les meir…

Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig … Les meir…

Juleavslutning for 5. – 7 klasse

Det vert juleavslutning for 5. – 7. klasse måndag 16. desember kl. 18.00. 6. og 7. klasse skal saman framføre Charles Dickens «En julefortelling». 5. klasse opptrer med song og lystenning. Det vert kafe med sal til inntekt for «Omvendt … Les meir…

Ny heimeside

Vi er glade over å no kunne presentere ei ny heimeside for Ågotnes skule. Det vil kontinuerleg verte arbeida med å leggje ut nytt stoff på heimesida. Vi håpar og trur at du som lesar vil finne mykje nyttig stoff … Les meir…