Lus på skulen.

Som vanleg utover hausten kjem lusa på besøk til skulen. Denne hausten er ikkje noko unntak. Det er oppdaga lus på skulen, og vi bed om at alle blir sjekka for lus. Meir informasjon og behandlingsmåtar kan ein finna på … Les meir…

HALLOWEENDISCO FREDAG 18. oktober

Fredag 18. oktober inviterar FAU v/Sosialkomiteen til HALLOWEENDISCO kl. 18.00-19.30. Inngang kr. 50;-. Salg av kioskvarar til 5,- og 10,- kroner. Sjå og brev frå Sosialkomiteen om moglegheit for å søkje støtte Info-fra-sosialkomiteen. … Les meir…

SKULEFORELDREMØTE 27. og 28. AUGUST

INNKALLING TIL SKULEFORELDREMØTE PÅ ÅGT TYS 27. OG ONS 28.08.2019 Velkomen til –  SKULEFORELDREMØTE I GYMSALEN OG PÅ KLASSEROMMA PÅ ÅGOTNES SKULE 1.-4. KLASSE: TYSDAG 27. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00 5.-7. KLASSE: ONSDAG 28. AUGUST 2019 KL. 18.00-20.00 Etter møtet … Les meir…

LEKSEHJELP 2019-2020

I 2010 vedtok Stortinget å innføre ei frivillig og gratis ordning med organisert leksetid for elevar på småskuletrinnet.  Meininga er at elevar som ønskjer, skal få høve til å gjere lekser på skulen før dei går heim.  Ordninga med leksehjelp … Les meir…

VELKOMEN TIL SKULESTART

Torsdag 15. august vert det skulestart for alle elevar ved Ågotnes skule. 2. – 7. trinn møter på småtrinnet sitt uteområde med ballbana og det nye klatrestativet kl. 08.30. 1. trinn møter ved flaggstonga kl. 09.00. Vi ønskjer alle velkomen … Les meir…

Reglar for opphald på skulen

Bakgrunn:  Elevane på Ågotnes skule har rett til tryggleik og krav til personvern. For at skulen skal klare å verne om elevane på best mogeleg måte, har skulen laga reglar for opphald på skulen. Reglane har vore drøfta i FAU … Les meir…

Transponder Meldingsbok

Sikker digital meldingsbok Ågotnes skule er i ferd med å ta i bruk ei ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skule og heim. Vi har starta med 6. og 7. trinn, og alt er klart til at resten av skulen … Les meir…