Gjengløymte klede, sko og utstyr

Det er mange gjengløymte klede, sko, støvlar og utstyr i gymsalen. I morgon, torsdag 20. august, er gymsalen open for foreldre og føresette frå kl. 14.00 til kl. 18.00 for dei som vil kome og leite etter nokoe dei saknar. … Les meir…

SFO- hastemelding.

Ågotnes skule-SFO reknar med å gå over til full SFO-opning frå måndag 24/8.    Skulen / SFO arbeider med å få dette til. På grunn av korona-situasjonen og oppdeling i ulike kohortar må vi få på plass meir bemanning, samt … Les meir…

SFO-opningstider og info

Grunna korona-restriksjonar og bemanningsutfordringar vert opningstida på SFO frå klokka 07.30 om morgonen og til klokka 16.00 på ettermiddagen. Denne opningstida gjeld til nye endringar kjem. Dersom nokon i samfunnskritiske funksjonar har behov for meir tilpassa tider kan dei ta … Les meir…

Skulestart, mandag 17.august.

Velkommen til skulestart på Ågotnes skule. Her på Ågotnes skule  gler vi oss til å ta imot elevane etter ein velfortent ferie. Første skuledag er mandag 17.august. 2 – 7 klasse møter klokka.08.30. Vår nye 1.klasse møter ved flaggstonga kl.09.00. … Les meir…

Søknad om permisjon frå undervisning.

«Ny» kommune, nye rutiner. Dersom ein vil søkja elevar fri frå skulen må ein gå inn på sida til Øygarden kommune. Deretter vel ein fanen «Barnehage, skule og familie», deretter  «skule», så «søk om permisjon». der ligg søknadskjema. oygarden.kommune.no – … Les meir…

17. mai 2020

17. mai 2020 vart ein nasjonaldag utanom det vanlege. Nokre ting er heldigvis slik det pleier. Her er talen som 7. trinn laga og fremførte til grunnlovsdagen: Tale ved 7. trinn Fleire av trinna på skulen laga 7. mai-feiring fredag … Les meir…

Mellomtrinnet kjem på skulen

Det er 8 klassar på mellomtrinnet. Dei 8 klassane vert delt i to grupper med fire klassar i kvar grupper. Gruppene kjem på skulen motsette dagar (alternerande dagar).   I veke 20 vert det slik: Tysdag 12.5 og torsdag 14.5 … Les meir…