Skulen vår

Ågotnes skule  Ågotnes skule

Fotballbingen  Skulegården

I skulegården  Klatrestativ

Leikestativ  Leikeapparat

Klatrestativ  Ågotnes skule

Klatrestativ  Klatrestativ

Ågotnes skule  Ågotnes skule