Nasjonale prøver 5. trinn

I perioden 17. oktober til 4. november er det gjennomføring av nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk på 5. trinn. Tysdag 18. oktober: Lesing Torsdag 20. oktober: Rekning Mandag 24. oktober: Engelsk Informasjon til føresette om nasjonale prøver finn du … Les meir…

Alle Barn Sykler

«Alle Barn Sykler» vart utarbeida for å betre trafikkopplæringa på sykkel i grunnskulane. Målet med opplæringa er å lære elevane trygg bruk av sykkel. I løpet av dei ca 10 timane med sykkelinstruksjon får elevane opplæring i både teori og … Les meir…

Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsette

Denne flotte gjengen var torsdag 15. september på innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsettte. Her var alle skulane i område nord (Knappskog, Landro, Ågotnes og Misje), som er sertifiserte Olweusskular, representerte. Innhaldet i kurset er ein gjennomgang av bakgrunn, målsetting og … Les meir…

Ein god skulestart

Det var veldig kjekt å treffe alle dei gode elevane våre att etter ein lang sommarferie! Særleg spennande var det å treffe dei nye 55 1. klassingane – ein fantastisk flott gjeng. No har dei jobba godt i to dager … Les meir…

Sertifisert som Olweusskule

Ågotnes skule er no sertifisert som Olweusskule. Det betyr at vi arbeidar i tråd med Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial åtferd og oppfyller følgjande kriterier: Har innført Olweusprogrammet. Har innført System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet. Har revidert System for kvalitetssikring … Les meir…