Endringar i skuleruta for våren 2017

Endringar: Fredag 3. februar er vanleg skuledag på Ågotnes skule. Onsdag 24. mai avspaseringsdag. SFO er open heile dagen for dei som har plass der. Torsdag 22. juni er siste skuledag før sommarferien. Fredag 23. juni har personalet på Ågotnes … Les meir…

SFO-kunst på Edvard Munch-facebookside

SFO laga i fjor ein mosaikk av «Skrik» av Edvard Munch i samband med kunstutstilling. Bilete av denne mosaikken er no å finne på facebooksida til Munchmuseet. Bildetekst er som følgjer: «Some School kids (age 5-10) in Ågotnes outside of … Les meir…

Lus

Det er på ny oppdaga hovudlus på skulen. Helsesyster rår til at mor eller far nyttar lusekam for å sjekke eigne barn.  Lusa kan stoppast med lusemiddel, ved kjemming av håret eller ved å barbere vekk håret. Sjå grundig informasjon på Folkehelseinstituttet … Les meir…

Vinterferie-SFO

Det er tid for å søkje vinterferie-SFO på Ågotnes skule. Vinterferien i år er frå 27. februar til 3. mars. Prisen for vinterferie-SFO er 845 kroner pr. barn. Påmelding kan du gjere her (bindande påmelding): Påmelding … Les meir…

Flytting av planleggingsdag

Planleggingsdagen 3. februar er flytta til fredag 23. juni. Det vert då vanleg skuledag 3. februar og siste skuledag dette skuleåret vert 22. juni. Dette har skulen gjort i samråd med samarbeidsutvalet. Sjå referat frå møte i samarbeidsutvalet 02.11.2016 – Referat frå møte … Les meir…