Til 7. trinn: Info frå Tranevågen ungdomsskule

Foreldremøte og besøksdag for nye 8.trinn: Tranevågen ungdomsskule har fastsatt to viktige datoar for nye 8.trinnselevar m/ foreldre som kan vere greitt å vite: Tysdag 13.03.18: – kl. 18.00-20.00: Foreldremøte for nye 8.trinnselevar Tysdag 05.06.18: – kl. 08.15-11.45:  Besøksdag for … Les meir…

PLANLEGGINGSDAGAR OG FLYTTING AV SKULETIME

Til alle føresette ved Ågotnes skule PLANLEGGINGSDAGAR I FEBRUAR Ågotnes skule har 2 planleggingsdagar i februar 2018 – -torsdag 1. februar + fredag 2. februar. SFO og all utleige er stengt desse dagane. Lenkje til skuleruta 2017-2018 ligg her: SKULERUTE … Les meir…

Brannøving 11.01.2018

Ågotnes skule gjennomførte i dag ei brannøving med alle klassane. Det tok ikkje mange minutt før elevane stilte opp på basketballbana for oppteljing. Etter berre vel 6 minutt var alle elevane oppe på grusbana. Denne gongen var det ei varsla øving, … Les meir…

Snuhammaren

Snuhammaren ved Ågotnes skule Snuhammaren ved Ågotnes skule er i stadig utvikling. No har støypekantane langs fortaua komen på plass. Arbeidet med å leggje grus er så godt som ferdig, og så håpar vi at det veldig raskt kjem asfalt … Les meir…

Sykle til VM-aksjonen

I samband  med sykkel-VM, vil mellomtrinnet arrangere  ein sykkelaksjon på skulen i veke 36, 37 og 38. Då blir det ein konkurranse for elevane der klassane konkurrerer om å sykle oftast til og frå skulen. I desse tre vekene vil … Les meir…