Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig … Les meir…

Juleavslutning for 5. – 7 klasse

Det vert juleavslutning for 5. – 7. klasse måndag 16. desember kl. 18.00. 6. og 7. klasse skal saman framføre Charles Dickens «En julefortelling». 5. klasse opptrer med song og lystenning. Det vert kafe med sal til inntekt for «Omvendt … Les meir…

Ny heimeside

Vi er glade over å no kunne presentere ei ny heimeside for Ågotnes skule. Det vil kontinuerleg verte arbeida med å leggje ut nytt stoff på heimesida. Vi håpar og trur at du som lesar vil finne mykje nyttig stoff … Les meir…