Tilsyn frå Fylkesmannen i Hordaland

I februar 2014 vert det gjennomført tilsyn med tema: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø, jf. Opplæringslova kapittel 9a. I Fjell kommune gjeld dette Brattholmen skule, Ågotnes skule og Fjell Ungdomsskule. Tilsynet vert utført med gjennomgang av innsendt dokumentasjon og intervju … Les meir…

TL Kick-off 3. februar

I dag var alle elevane samla i gymsalen for å markera starten på trivselsleiarprogrammet denne våren. Dei nye trivselsleiarane vart presentert og elevane dansa trivselsdansen. Stemninga var på topp! … Les meir…

2A og verdsrommet

Elevane i 2A har hatt tema om verdsrommet. Dei har mellom anna arbeida med solsystemet. I den samanheng har elevane laga ein modell over alle planetane. Elevane har vore særs interesserte i dette temaet og dei har lært mykje. … Les meir…

Søknad til SFO i vinterferien

Melding til føresette! No er det klart for søknad til skulefritidsordninga i vinterferien. Søknadsfrist er fredag 7. februar 2014. Ein søkjer digitalt ved å bruke denne lenkja: Søknadsskjema vinterferie SFO … Les meir…

Prisregulering i SFO f.o.m. 2014

Det vart gjort vedtak i kommunestyret 19.12.2013 om gebyr og betalingssatsar for 2014. Etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka. Ny pris f.o.m. januar 2014: Heil plass f.o.m. 12 t/veka – kr 2250,- pr. mnd. Delt plass t.o.m. 11 t/veka … Les meir…

Skulegudsteneste

Onsdag 18. desember vert det julegudsteneste i Landro kyrkje. 5. – 7. klasse skal til gudsteneste kl. 10.15, medan 1. – 4. klasse skal til gudsteneste kl. 11.15. Alle klassane skal gå til og frå kyrkja. Det vert difor viktig … Les meir…