Kartleggingsprøver på 1.-3. trinn

Elevar på 1.-3. trinn skal i ein periode framover gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver i lesing og rekning Informasjon om kartleggingsprøvane finn de her. Kontaktlærar vil i god tid informera om tidspunkt for gjennomføring på vekeplan. … Les meir…

Olweusundersøkinga 2016

Som Olweusskule skal Ågotnes skule årleg gjennomføre ei anonym kartlegging av elevane med Olweus sitt spørjeskjema om mobbing. Årets gjennomføring vert i veke 14, og dette gjeld 4. – 7. klasse. Brev om undersøkinga finn de her: Nynorsk, bokmål, engelsk, … Les meir…

100 dagar på skulen

1.klasse har i dag feira at dei har gått 100 dagar på skulen. I løpet av desse 100 dagane har dei blant anna lært heile alfabetet og å telje til 100 på engelsk. På bilete ser du dei flotte elevane … Les meir…

Julehelsing

Vi ynskjer alle elevar og foreldre ei riktig God Jul og eit Godt nytt år! Vi minnar om at fyrste skuledag i 2016 er måndag 4. januar. Vi ber om at alle klede vert tatt heim til jul! Helsing tilsette … Les meir…

Julegudsteneste 17. desember 2015

Det vert julegudsteneste for Ågotnes skule i Landro kyrkje torsdag 17. desember. I samband med dette har alle elevar fått med seg eit skriv heim med påmelding. Det er viktig at alle leverer tilbake skrivet innan 3. desember. BREV OM … Les meir…