Skulestart 18. August 2016

Velkomen til eit nytt skuleår på Ågotnes skule! Vi gler oss til å treffe alle igjen. Spesielt velkomen til dei nye 1. klassingane! Vi startar opp torsdag 18. August: 1. klasse: 09.00 – 12.00. Oppmøte ved flaggstong i aust. 2.- … Les meir…

SOMMARHELSING

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer alle elevar og føresette ein riktig god og velfortent sommarferie! Vi ønskjer alle 7. klassingane våre lukke til på ungdomsskulen og gler oss til å ta imot nye elevar på 1. trinn til … Les meir…

17. maiprogram Ågotnes 2016

Vi ønskjer alle elevar og føresette ein flott nasjonaldag! Mvh tilsette ved Ågotnes skule Her finn du 17. maiprogrammet laga av 17. maikomiteen og FAU ved Ågotnes skule: 17. maiprogram 2016 … Les meir…

Temakveld med Trygg i Fjell

«Å stoppe mobbing krev innsats frå alle i Fjell.» Guttorm Helgøy, frå Fjell Kommune og Trygg i Fjell, engasjert og berørte føresette og tilsette på Ågotnes skule med sitt foredrag om mobbing. Han peika på den viktige rolla vi vaksne … Les meir…

FAU og Ågotnes skule innkaller til –

TEMAKVELD FOR FØRESETTE OM MOBBING TYSDAG 26. APRIL 2016 KL. 19.00 – 20.30 «Å stoppe mobbing krev innsats frå alle i Fjell.» Målsettinga til Trygg i Fjell er å førebyggje og redusere omfang av mobbing generelt i Fjell Kommune samt … Les meir…