#ALTBLIRBRA

Flinke og kreative elevar frå skulen er med på å vise omtanke og dele positiv innstilling. Vi takkar for flott innsats og at vi får lov til å dele! … Les meir…

Orientering om stengt skule

Det er uvanlege tider og svært spesielle tiltak for alle i samfunnet, også for elevar og andre med tilknyting til Ågotnes skule. Vi håpar at koronaviruset rammer færrast mogeleg, og håpar vi snart kan møtast på skulen som vanleg. For … Les meir…

Øygarden kommune stengjer skulane

Ågotnes skule viser til Øygarden kommune om stenging av skular: «Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning frå og med fredag 13. mars. Barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde … Les meir…

English school day

Fredag 22.11.19 har elevane på mellomtrinnet hatt English School Day. Dei har møtt opp i klede som dei fant heime som kunne minne om engelsk skuleuniform og dei tok oppgåva på alvor. På biletet ser vi elevane då dei hadde … Les meir…