Skulerute for 2019-2020

Her finn du skuleruta for Fjell kommune 2019-2020: Skulerute for Fjell kommune 2019-2020 Og hugs at det vert avspaseringsdag onsdag 29. mai 2019 for den obligatoriske kveldsundervisninga i desember 2018 og juni 2019! … Les meir…

Velkomen til «Nissedisco» i gymsalen på fredag 23. november! 1.-4. klasse kl. 17.30-19.00. 5.-7. klasse kl. 19.30-21.00. Inngangspengar kr 50,- Sal av diverse kioskvarer Konkurransar og kule premiar Ta gjerne på deg nissehue eller andre juleeffektar. NISSEDISCO PÅ ÅGOTNES FRE … Les meir…

17. mai 2018

17. maiprogram Ågotnes skule 2018  PROGRAM FOR DAGEN: Kl. 08:00: Flaggheising. Kl. 10:30: Sotra Vest skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen. (Klassefaner etc. står i kantinen, … Les meir…

«SKOLENES SANGDAG 2018»

Fredag 4. mai er det «Skolenes sangdag 2018» – sjå http://www.musikkiskolen.no/skolenes-sangdag-2018. Ågotnes skule har delteke fleire år på den nasjonale songdagen. Alle barneskulane i Noreg er inviterte, og Ågotnes deltek med alle 330 elevane og 35-40 vaksne i gymsalen. Der … Les meir…

VELKOMEN TIL NYE FØRSTEKLASSINGAR 2018-2019

Ågotnes skule inviterer til – ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL NYE ELEVAR I       1. KLASSE 2018-19 Ved Ågotnes skule ser det ut til å verte rundt 40 nye 1. klassingar til hausten. Vi ønskjer å informere om blant anna følgjande punkt … Les meir…

SYMJING

Symjing på Vannkanten Fjell kommune har ordna med tilbod om symjing på Vannkanten for dei skulane som ikkje har fått nytta bassenget på Ågotnes skule dette skuleåret. Elevane på 4. trinn får ti gonger kvar i bassenget på Vannkanten. Det … Les meir…

Meir lus..

Det er på ny oppdaga hovudlus på skulen. Helsesyster rår til at mor eller far nyttar lusekam for å sjekke eigne barn.  Lusa kan stoppast med lusemiddel, ved kjemming av håret eller ved å barbere vekk håret. Sjå grundig informasjon på Folkehelseinstituttet … Les meir…