Adventsgudsteneste i Landro kyrkje torsdag 15.12.2016

Tidspunkt:
1.-4. klasse kl. 10.15-11.00
5.-7. klasse kl. 09.15-10.00

Vi går att og fram til kyrkja og elevane må vere kledde for det vêret som er.

Alle føresette må ifølgje tilråding frå Utdanningsdirektoratet,  krysse av for om eleven deira skal delta i kyrkja eller vere att på skulen på svarslippen på ark som dei har fått i ranselpost. Arket finn du her og: Brev om adventsgudstenesta jula 2016  Elevar som ikkje deltek i kyrkja, får i staden vere att på skule og deltek her på eit alternativt, likeverdig undervisningsopplegg om jula som kristen høgtid.

Comments are closed.