NYTT I ADMINISTRASJONEN VED ÅGOTNES SKULE

DET VERT ENDRING I LEIINGA FRÅ 1. AUGUST 2019:

Ny rektor vert Dagfinn Ellingsen.

Ny avdelingsleiar på 1.-4. trinn vert Elisabeth Heigen Nygaard.

Begge to har lang erfaring som skuleleiarar frå mellom anna Liljevatnet skule.  Ta godt imot dei!

Magne Abelsen held fra som avdelingsleiar på 5.-7. trinn og Mette Bongom som SFO-leiar.

Samstundes vert rektor Eigil Nødtvedt pensjonert, medan avdelingsleiar Tore Foldnes går over i ny avdelingsleiarjobb ved Nygårdslien skole på Ytre Laksevåg.  Begge takkar varmt for seg etter spanande og gjevande år ved Ågotnes skule og ønskjer elevar, lærarar, assistentar, andre tilsette og foreldra lukke til vidare!

Venleg helsing Ågotnes ADM

Comments are closed.